1. نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , وحید حسینی , دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷